Jelzálog kölcsön

                                                                                                       hatályos: 2019. július 01.
 
 
I. Jelzálog kölcsön hiteldíjai 500.000,- Ft. - 30.000.000,- Ft. Kölcsönigénylés esetén
Ügyleti kamat éves %-a (3 havi BUBOR (mint referencia kamat)+ kamatfelár) 9.9% - tól 15 %-ig
Teljes hiteldíj mutató (THM) % (5 Mft kölcsönösszeg, 20 éves futamidő esetén) 12.65 % -tól 24.90 %-ig
Szerződéskötési díj Tartalmazza a kölcsönszerződés közjegyzői okiratba foglalásának díját
0 Ft. - 3.000.000 Ft. 150.000 Ft.
3.000.001 Ft. - 8.000.000 Ft. 250.000 Ft.
8.000.001 Ft. - 14.000.000 Ft. 350.000 Ft.
14.000.001 Ft. -  500.000 Ft.
Futamidő: 6-240 hónap
Rendszeres törlesztési nap: a hónap 6. napja, ha az munkaszüneti nap az azt követő munkanap
Késedelmi kamat: maximum évi 24,90% 
 
II. Jelzálog kölcsön díj és költségtételei
Értékbecslés költsége: Az Ügyfél közvetlenül az értékbecslőnek fizeti meg abban az esetben is, ha a kölcsönszerződés megkötésére nem kerül sor. Külön meghirdetett kedvezményként időszakosan ezt a költséget a MOGAN Hitel és Faktor Zrt. átvállalhatja.
Budapesten: 35.000 Ft. /ingatlan
Vidéken: 55.000 Ft. /ingatlan
Ügyintézési díj: 5.000 Ft./alkalom Minden olyan ügyben, amellyel kapcsolatban a MORGAN Hitel és Faktor Zrt. a szerződésben foglaltaktól eltérő feladatokat lát el az ügyfél kérésére. Ide tartoznak pl. a prolongáció, a futamidő csökkentése, valamint az ügyfél kérésére történő hitelszámlákhoz kapcsolódó igazolás kiadása.
Átütemezési díj: Átütemezett összeg 1,5 %-a Átütemezés (részleges előtörlesztés) esetében, ha az ügyfél előtörlesztést teljesít (törlesztőrészlet csökkentés, vagy futamidő rövidítés céljából)
Szerződésmódosítási díj - végtörlesztés miatt: Átütemezett tőke tartozás 1,5 %-a, A kölcsön lejárat előtti teljes visszafizetése (teljes előtörlesztés) esetén.
Fizetési felszólítások díja:
Felszólítás díja: 6.000 Ft. A késedelembe esés napjától a késedelem fennállása idején, havonta kerül terhelésre.
Utolsó fizetési felszólítás díja: 8.000 Ft. 90 napot meghaladó késedelem esetén, a felmondást megelőzően.
Egyéb felszólítás díja: 5.000 Ft. Igazolás bemutatásának elmulasztása esetén
Ügyvédi felszólítás: 15.000 Ft. Felmondás után, nem teljesítés esetén.
Fedezetellenőrzési díj (TAKARNET lekérdezés):
Tulajdoni lap lekérdezés díja: 4.500 Ft./lekérdezés (3.600 Ft. + 900 Ft. munkadíj) Késedelmes ügyleteknél negyedévente, egyéb ügyleteknél évente egyszer.
Térképmásolat lekérdezés díja: 3.300 Ft./lekérdezés (2.400 Ft.+900 Ft. munkadíj Szükség esetén.
Földhivatali díjak:
Zálogjog földhivatali bejegyzés díja: 12.600,- Ft/ingatlan Szerződéskötéskor.
Zálogjog törlési díja: 6.600,- Ft/ingatlan Kölcsönszerződés megszűnésekor.

 

Elérhetőség

MORGAN Hitel és Faktor Zrt.

info@mhf.hu

1066 Budapest,
Lovag utca 17.

adószám: 11873202-2-42

+36 (1) 301 03 76
+36 (1) 301 03 77
+36 (1) 373 0747
Fax: +36 (1) 373 07 48

Keresés

___________________________________________________________

A fogyasztónak nyújtott hitelről szóló 2009. évi CLXII. törvény 18. § (4) alapján tájékoztatjuk Ügyfeleinket – a referencia-kamatlábhoz kötött hitelkamattal érintett szerződések esetében -  a referencia-kamatláb (3 havi BUBOR) 2019. szeptember 26. napján:

0,21 %

___________________________________________________________

 

 

Felügyeleti szervünk

 

Hasznos oldalak

 

 

 

© 2013 Minden jog fenntartva.

MORGAN Hitel és Faktor Zrt.