Személyi kölcsön Hirdetmény 

                                                                                       hatályos 2018. szeptember 1-től

 

I. Személyi Kölcsön hiteldíja 500.000-3.000.000.-Ft kölcsönigénylés esetén
Ügyleti kamat éves %-a 14.9 % - 20.5 % (Az ügyleti kamat a 3 havi BUBOR kamat drasztikus +/- változása esetén módosul, lényegében fixnek tekinthető)
Szerződéskötési díj  1.000.000,- Ft alatti kölcsönnél 30.000,- Ft, felette 50.000,- Ft
Teljes hiteldíj mutató (THM) maximuma 24.80%
Futamidő 12-96 hónap
Rendszeres törlesztési nap a hónap 6. napja, ha az munkaszüneti nap az azt követő munkanap
Késedelmi kamat éves %-a a hitelszerződésben kikötött ügyleti kamat másfélszeresének legfeljebb 3 százalékponttal növelt értéke, de maximum 24.9%
II. A Személyi kölcsön díj és költségtételei
Ügyintézési díj 10.000-,Ft Minden olyan ügyben, amellyel kapcsolatban a MORGAN Hitel és Faktor Zrt. a szerződésben foglaltaktól eltérő feladatokat lát el az ügyfél kérésére. Ide tartoznak pl. a prolongáció, a futamidő csökkentése, valamint az ügyfél kérésére történő hitelszámlákhoz kapcsolódó külön igazolás kiadása. Az ügyfél által kért igazolások kiadását a kérelem beérkezését követő 30 napos ügyintézési határidővel állítja ki azzal, hogy Szándéknyilatkozat kiadására irányuló kérelem esetén azt az ügyintézési határidő lejártát követő hónap 6. napjára esedékesen számolja ki.
Folyósítási díj: 
egy számlára történő utalásnál  0,- Ft  Az ügyfél a kölcsönszerződésbe foglaltan írásban rendelkezhet a folyósítandó kölcsön több bankszámlára történő utalásáról.
második utalástól 500,- Ft /utalás  
Azonnali, készpénzben történő folyósítás díja 5.000,- Ft Az ügyfél írásos kérése alapján van mód a közjegyzői okirat beérkezésével egy időben a kölcsön összegének készpénzben történő folyósítására
Előtörlesztési díj:
Az előtörlesztett összeg 1 %-a,  Ha az előtörlesztés időpontja és a hitel hitelszerződés szerinti lejáratának időpontja közötti időtartam meghaladja az egy évet
Az előtörlesztett összeg 0,5 %-a, ha az előtörlesztés időpontja és a hitel hitelszerződés szerinti lejáratának időpontja közötti időtartam nem haladja meg az egy évet
A költségek nem haladhatják meg az előtörlesztés időpontja és a hitel hitelszerződés szerinti lejáratának időpontja közötti időtartamra fizetendő hitelkamat összegét az előtörlesztés időpontjában érvényes feltételek figyelembevételével.
Nem illeti meg a hitelezőt előtörlesztési díj fizetési számlához kapcsolódó hitelkeret-szerződés vagy biztosítékként kötött biztosítási szerződés alapján történő előtörlesztés esetén, illetve tizenkét hónap alatt egy alkalommal kettőszázezer forintot nem meghaladó előtörlesztés esetén.
Fizetési felszólítás díja:
30 napot meghaladó késedelem estén: 6.000,- Ft/ levél  
90 napot meghaladó késedelem estén: 8.000,- Ft/ levél  
Ügyvédi felszólítás díja 10.000,- Ft/ levél Nem szerződésszerű teljesítés következtében kiküldött levelek esetén fizetendő 
Egyéb felszólítás díja: 5.000.- Ft. / levél Igazolás bemutatásának elmulasztása esetén.
Hátralékos tartozásokkal kapcsolatos tevékenység költsége (Monitoring díj) 2.500,- Ft/ hónap Fizetendő a késedelembe esés napján, továbbá a késedelem fennállása esetén havonta kerül terhelésre.
A fizetési meghagyásos eljárás megindításának díja 25.000 Ft. Egyszeri díj

 

letöltés

Elérhetőség

MORGAN Hitel és Faktor Zrt.

info@mhf.hu

1066 Budapest,
Lovag utca 17.

adószám: 11873202-2-42

+36 (1) 301 03 76
+36 (1) 301 03 77
+36 (1) 373 0747
Fax: +36 (1) 373 07 48

Keresés

___________________________________________________________

A fogyasztónak nyújtott hitelről szóló 2009. évi CLXII. törvény 18. § (4) alapján tájékoztatjuk Ügyfeleinket – a referencia-kamatlábhoz kötött hitelkamattal érintett szerződések esetében -  a referencia-kamatláb (3 havi BUBOR) 2019. szeptember 26. napján:

0,21 %

___________________________________________________________

 

 

Felügyeleti szervünk

 

Hasznos oldalak

 

 

 

© 2013 Minden jog fenntartva.

MORGAN Hitel és Faktor Zrt.