Személyikölcsön

                                                                                 

I. Személyi Kölcsön hiteldíja  300.000-2.000.000.-Ft kölcsönigénylés esetén
Ügyleti kamat évi %-a 14.9 % - 24.9 % (Az ügyleti kamat a 3 havi BUBOR kamat drasztikus +/- változása esetén módosul, lényegében fixnek tekinthető)
Szerződéskötési díj  1.000.000,- Ft alatti kölcsönnél 30.000,- Ft, felette 50.000,- Ft
Teljes hiteldíj mutató (THM) maximuma 24.9%
Futamidő 12-72 hónap
Rendszeres törlesztési nap a hónap 6. napja, ha az munkaszüneti nap az azt követő munkanap
Késedelmi kamat: a hitelszerződésben kikötött ügyleti kamat másfélszeresének legfeljebb 3 százalékponttal növelt értéke, de maximum 24.9%
II. A Személyi kölcsön díj és költségtételei
Ügyintézési díj 10.000-,Ft Minden olyan ügyben, amellyel kapcsolatban a MORGAN Hitel és Faktor Zrt. a szerződésben foglaltaktól eltérő feladatokat lát el az ügyfél kérésére. Ide tartoznak pl. a prolongáció, a futamidő csökkentése, valamint az ügyfél kérésére történő hitelszámlákhoz kapcsolódó külön igazolás kiadása.
Folyósítási díj: egy számlára történő utalásnál második utalástól 0,- Ft 500,- Ft/utalás Az ügyfél a kölcsönszerződésbe foglaltan írásban rendelkezhet a folyósítandó kölcsön több bankszámlára történő utalásáról.
Azonnali, készpénzben történő folyósítás díja 5.000,- Ft Az ügyfél írásos kérése alapján van mód a közjegyzői okirat beérkezésével egyidőben a kölcsön összegének készpénzben történő folyósítására
Átütemezési díj Átütemezett összeg 1 %-a,  Ha az előtörlesztés időpontja és a hitel hitelszerződés szerinti lejáratának időpontja közötti időtartam meghaladja az egy évet
Szerződésmódosítási díj – végtörlesztés miatt Átütemezett összeg 1 %-a, a kölcsön lejárat előtti teljes visszafizetése (teljes előtörlesztés) esetén, ha a hátralévő futamidő több mint 12 hónap. 
Átütemezett összeg 0,5 %-a ha az előtörlesztés időpontja és a hitel hitelszerződés szerinti lejáratának időpontja közötti időtartam nem haladja meg az egy évet
A költségek nem haladhatják meg az előtörlesztés időpontja és a hitel hitelszerződés szerinti lejáratának időpontja közötti időtartamra fizetendő hitelkamat összegét az előtörlesztés időpontjában érvényes feltételek figyelembevételével.
Nem illeti meg a hitelezőt előtörlesztési díj fizetési számlához kapcsolódó hitelkeret-szerződés vagy biztosítékként kötött biztosítási szerződés alapján történő előtörlesztés esetén, illetve tizenkét hónap alatt egy alkalommal kettőszázezer forintot nem meghaladó előtörlesztés esetén.
Első fizetési felszólítás díja 6.000,- Ft/levél Nem szerződésszerű teljesítés következtében kiküldött levelek esetén fizetendő 
Felmondás előtti utolsó fizetési felszólítás díja 8.000,- Ft/levél
Ügyvédi felszólítás díja 10.000,- Ft/levél
Egyéb felszólítás díja: 5.000.- Ft. /levél Igazolás bemutatásának elmulasztása esetén.
Hátralékos tartozásokkal kapcsolatos tevékenység költsége (Monitoring díj) 2.500,- Ft/hónap Fizetendő a késedelembe esés napján, továbbá a késedelem fennállása esetén havonta kerül terhelésre.

 

Elérhetőség

MORGAN Hitel és Faktor Zrt.

info@mhf.hu

1084 Budapest, Bérkocsis utca 12-14.

adószám: 11873202-2-42

+36 (1) 301 03 76
+36 (1) 301 03 77
+36 (1) 373 0747
Fax: +36 (1) 373 07 48

Keresés

___________________________________________________________

A fogyasztónak nyújtott hitelről szóló 2009. évi CLXII. törvény 18. § (4) alapján tájékoztatjuk Ügyfeleinket – a referencia-kamatlábhoz kötött hitelkamattal érintett szerződések esetében -  a referencia-kamatláb (3 havi BUBOR) 2019. december 27. napján:

0,16 %

___________________________________________________________

 

 

Felügyeleti szervünk

 

Hasznos oldalak

 

 

 

© 2013 Minden jog fenntartva.

MORGAN Hitel és Faktor Zrt.