Deviza- és forinthitelek elszámolási és forintosítási jogorvoslata

Az Országos Bírósági Hivatal a 11/2015. (VI. 15.) IM rendeletben foglaltak alapján az Elszámolási -(2014.évi XL.)  és Forintosítási (2014.évi LXXVII.) törvényben a Magyar Nemzeti Bank Pénzügyi Békéltető Testülete hatáskörébe utalt határozatok bírósági felülvizsgálata iránti kérelmek tekintetében űrlapokat alakított ki.

A kialakított űrlapokon előterjeszthető kérelmek

- a Pénzügyi Békéltető Testület határozatának hatályon kívül helyezése iránti kérelem,

- a Pénzügyi Békéltető Testület kérelmet elutasító és az eljárást megszüntető döntésének hatályon kívül helyezése iránti kérelem,

- a Pénzügyi Békéltető Testület határozatának a megváltoztatása iránti kérelem.

Az űrlapok típusai:

F1 - Jogszabálysértés megállapítása iránti fogyasztói kérelem

A kérelmező szerint a pénzügyi intézmény elszámolása, illetve a Békéltető Testület döntése jogszabályt sért, mert az elszámolás helytelen adatot, illetve számítási hibát tartalmaz, és/vagy vitatja a tartozás forintra történő átváltását, a tartozás forintra történő átváltásának árfolyamát, a kamat számítását, az új törlesztőrészleteket tartalmazó törlesztési táblázatban foglalt adatok és számítások megfelelőségét, vagy kéri kötelezni a pénzügyi intézményt a Forintosítási törvényben foglalt kötelezettségei teljesítésére. Kitöltési útmutató

F2 – Panasz el nem késettségének megállapítása iránti fogyasztói kérelem

A kérelem arra irányul, hogy a bíróság a Pénzügyi Békéltető Testület döntését helyezze hatályon kívül, és állapítsa meg, hogy a panasz nem volt elkésett és így a panasz elutasításának nem volt helye, ezért a pénzügyi intézmény a panaszeljárás keretében a panasszal érdemben köteles foglalkozni és a panaszeljárást az arra irányadó szabályok szerint lefolytatni.  Kitöltési útmutató 

 F3 - Elszámolási kötelezettség fennállásának megállapítása iránti fogyasztói kérelem 

A kérelem arra irányul, hogy a bíróság a Pénzügyi Békéltető Testület döntését helyezze hatályon kívül, és állapítsa meg, hogy a pénzügyi intézménynek az elszámolási kötelezettsége a 2014. évi XXXVIII. törvény és az Elszámolási törvény szerint fennáll, és kötelezze a pénzügyi intézményt az elszámolásra. Kitöltési útmutató

F4 – Jogszabálysértés megállapítása iránti fogyasztói kérelem 2. (Pénzügyi Békéltető Testület nem érdemi döntésével szembeni jogorvoslat)

A Pénzügyi Békéltető Testület az Ön kérelmét nem a kérelem megalapozatlansága miatt utasította el és szüntette meg az eljárást. Jelen kérelem arra irányul, hogy a bíróság állapítsa meg, hogy a Pénzügyi Békéltető Testület döntése jogszabályt sért, azt helyezze hatályon kívül és kötelezze a Pénzügyi Békéltető Testületet új eljárás lefolytatására. Kitöltési útmutató

F5 – Jogszabálysértő Pénzügyi Békéltető Testületi döntés hatályon kívül helyezése iránti fogyasztói kérelem

A Pénzügyi Békéltető Testület a határozatában az Ön kérelmétől eltérően állapította meg a helyes elszámolást. Jelen kérelem arra irányul, hogy a bíróság állapítsa meg, hogy a Pénzügyi Békéltető Testület határozata jogszabályt sért, azt helyezze hatályon kívül és kötelezze a Pénzügyi Békéltető Testületet új eljárás lefolytatására. Kitöltési útmutató

P1 – Elszámolás helyességének megállapítása iránti pénzügyi intézményi kérelem

A kérelem arra irányul, hogy a bíróság a Pénzügyi Békéltető Testület határozatát változtassa meg, és állapítsa meg, hogy az elszámolás helyes. Kitöltési útmutató

P2 – Panasz elkésettsége miatti pénzügyi intézményi kérelem

A kérelem arra irányul, hogy a bíróság a Pénzügyi Békéltető Testület határozatát változtassa meg, és állapítsa meg, hogy a panasz elkésett és ezért a panaszeljárást nem kell lefolytatni. Kitöltési útmutató

P3 – Elszámolási kötelezettség fenn nem állásának megállapítása iránti pénzügyi intézményi kérelem

A kérelem arra irányul, hogy a bíróság a Pénzügyi Békéltető Testület határozatát változtassa meg, és állapítsa meg, hogy a kérelmezőnek a fogyasztóval szemben az elszámolási kötelezettsége a 2014. évi XXXVIII. törvény, illetve az Elszámolási törvény szerint nem áll fenn. Kitöltési útmutató

P4 – Jogszabálysértő Pénzügyi Békéltető Testületi döntés hatályon kívül helyezése iránti pénzügyi intézményi kérelem

A kérelem arra irányul, hogy a bíróság a Pénzügyi Békéltető Testület határozatát helyezze hatályon kívül, és kötelezze a Pénzügyi Békéltető Testületet új eljárás lefolytatására. Kitöltési útmutató

 
FIGYELEM:

AZ ŰRLAPOK HASZNÁLATA 2015. JÚLIUS 8. NAPJÁTÓL KÖTELEZŐ. HA A KÉRELMÉT NEM A RENDSZERESÍTETT ŰRLAPON TERJESZTI ELŐ, A BÍRÓSÁG A MAGYAR NEMZETI BANK PÉNZÜGYI BÉKÉLTETŐ TESTÜLETÉNEK HATÁROZATA ELLENI JOGORVOSLATI KÉRELMÉT ELUTASÍTJA.

A JOGORVOSLATI KÉRELEM ILLETÉKKÖTELES. A FIZETENDŐ ILLETÉK MÉRTÉKÉT AZ ADOTT ŰRLAP TARTALMAZZA.

Az űrlapok kitöltésénél irányadó általános követelmények:

Ha az űrlapon a rendelkezésre álló hely nem elegendő a kérelem hiánytalan előterjesztésére, a kérelmezőnek az adatok kitöltését pótlapként másik űrlapon kell folytatnia. Az űrlapon fel kell tüntetni a pótlap csatolásának tényét és a pótlapok számát, a pótlapon pedig fel kell tüntetni annak tényét, hogy az űrlap pótlap és a pótlap sorszámát.

Az űrlap benyújtása:

Az űrlap kizárólag papír alapon (kinyomtatva) nyújható be. Az űrlap elektronikus úton történő benyújtására nincs lehetőség.

Az űrlap benyújtása során az alábbiakat ellenőrizze:

  • papír alapon kitöltött űrlap
  • a fizetendő illeték (illetékbélyeg formájában)
  • az űrlapon szerepeljen a kérelmező saját kezű aláírása és két tanú aláírása vagy
  • képviselet esetében csatolja az ügy vitelére vonatkozó meghatalmazást.

Az űrlap benyújtásának helye:

AZ ŰRLAPON ELŐTERJESZTETT JOGORVOSLATI KÉRELMET A MAGYAR NEMZETI BANK PÉNZÜGYI BÉKÉLTETŐ TESTÜLETÉHEZ KELL ELJUTTATNI. Postacím: 1539 Budapest BKKP Pf.: 670.

 

Elérhetőség

MORGAN Hitel és Faktor Zrt.

info@mhf.hu

1084 Budapest, Bérkocsis utca 12-14.

adószám: 11873202-2-42

+36 (1) 301 03 76
+36 (1) 301 03 77
+36 (1) 373 0747
Fax: +36 (1) 444 9748

Keresés

___________________________________________________________

A fogyasztónak nyújtott hitelről szóló 2009. évi CLXII. törvény 18. § (4) alapján tájékoztatjuk Ügyfeleinket – a referencia-kamatlábhoz kötött hitelkamattal érintett szerződések esetében -  a referencia-kamatláb (3 havi BUBOR) 2023. december 27. napján:

9,99 %

___________________________________________________________

 

 

Felügyeleti szervünk

 

Hasznos oldalak

 

 

 

© 2013 Minden jog fenntartva.

MORGAN Hitel és Faktor Zrt.