Tájékoztató belső visszaélés-bejelentési rendszerről

 

A foglalkoztató a panaszokról, a közérdekű bejelentésekről, valamint a visszaélések bejelentésével összefüggő szabályokról szóló  2023. évi XXV. törvény (a továbbiakban Panasztörvény) 25.§-a szerinti információ-nyújtási kötelezettségének az alábbiak szerint tesz eleget:

 

I. A FOGLALKOZTATÓ MEGNEVEZÉSE: MORGAN Hitel és Faktor Zrt.

Székhelye: 1084 Budapest, Bérkocsis utca 12-14. (a továbbiakban: Foglalkoztató)

II. A BELSŐ VISSZAÉLÉS-BEJELENTÉSI RENDSZER MŰKÖDÉSE:

1. A Foglalkoztató belső visszaélés-bejelentési rendszerét megbízás alapján Dr. Szabó Tibor bejelentővédelmi ügyvéd (Kamarai azonosító: 36059329, Székhely: 7400 Kaposvár, Ezredév utca 1. fsz. 1) működteti.

2. A bejelentések fogadása Dr. Szabó Tibor bejelentővédelmi ügyvéd alábbi elérhetőségein történik:

Személyesen: 7400 Kaposvár, Ezredév utca 1.  szám alatt, munkanapokon 9-15 óráig, egyeztetett időpontban.

Levélben: 7400 Kaposvár, Pf. 393.

Telefonon: a 06 30 650 5422 telefonszámon. A telefonbeszélgetést nem rögzítik.

E-mailben: office@drszt.hu Interneten: www.drszabotibor.hu/bejelentes

3. A bejelentéssel kapcsolatos eljárás:

3.1.  A belső visszaélés-bejelentési rendszerben jogellenes vagy jogellenesnek feltételezett cselekményre vagy mulasztásra, illetve egyéb visszaélésre vonatkozó információt lehet bejelenteni. A munkáltató által megállapított  munkavállalói magatartási szabályok megsértése is bejelenthető. A bejelentésre jogosult (Panasztörvény 20.§) a bejelentést írásban vagy szóban teheti meg. A szóbeli bejelentést telefonon vagy személyesen lehet megtenni.

3.2. A rosszhiszemű bejelentőt nem illetik meg a Panasztörvényben írt bejelentővédelmi jogok.

Ha nyilvánvalóvá vált, hogy a bejelentő rosszhiszeműen, valótlan adatot vagy információt közölt és

a) ezzel bűncselekmény vagy szabálysértés elkövetésére utaló körülmény merül fel, személyes adatait az eljárás lefolytatására jogosult szerv vagy személy részére át kell adni,

b) alappal valószínűsíthető, hogy másnak jogellenes kárt vagy egyéb jogsérelmet okozott, személyes adatait az eljárás kezdeményezésére, illetve lefolytatására jogosult szervnek vagy személynek kérelmére át kell adni.

A bejelentés nem valósíthat meg bűncselekményt, vagy szabálysértést.

II.  TÁJÉKOZTATÁS A PANASZTÖRVÉNY SZERINTI VISSZAÉLÉS-BEJELENTÉSI RENDSZEREKRŐL ÉS ELJÁRÁSOKRÓL

1. A belső visszaélés-bejelentési rendszert az állami szerveknél  - mint foglalkoztatóknál - is létre kell hozni, foglalkoztatotti létszámra tekintet nélkül.

2 Helyi önkormányzatnál, mint foglalkoztatónál, az állami szerv vagy helyi önkormányzat irányítása vagy felügyelete alatt álló költségvetési szerveknél és  az állam vagy a  helyi önkormányzat tulajdonában vagy tulajdonosi joggyakorlása alatt álló szervezetek, gazdasági társaságoknál akkor kötelező a belső visszaélés-bejelentési rendszer létrehozása, ha foglalkoztatotti létszámuk eléri az 50 főt.  A 10 000 főnél kevesebb lakosú település helyi önkormányzata nem köteles belső visszaélés-bejelentési rendszert létrehozni. Egyebekben az állami, önkormányzati szerveknél működő belső visszaélés-bejelentési rendszerre a foglalkoztatói belső visszaélés-bejelentési rendszer szabályait kell alkalmazni, a Panasztörvényben írt eltérésekkel.

3.  Elkülönített visszaélés-bejelentési rendszert kell létrehozniuk a következő állami szerveknek:

a) az Európai Támogatásokat Auditáló Főigazgatóság,

b) a Gazdasági Versenyhivatal,

c) az Integritás Hatóság,

d) a Közbeszerzési Hatóság,

e) a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal,

f) a Magyar Nemzeti Bank,

g) a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság,

h) a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság,

i) az Országos Atomenergia Hivatal és

j) a Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága

Az  elkülönített visszaélés-bejelentési rendszert az  érintett  szervnél  egy erre a  célra kijelölt, e feladatkörében nem utasítható személy vagy szervezeti egység működtetheti.  Az  elkülönített  visszaélés-bejelentési rendszerbe jogellenes vagy jogellenesnek feltételezett cselekményre vagy mulasztásra, illetve egyéb visszaélésre vonatkozó információt lehet bejelenteni. Az elkülönített visszaélés-bejelentési rendszerbe bejelentést bárki tehet.  A elkülönített visszaélés-bejelentési rendszerben tett bejelentések kezelésére és elintézésére egyebekben a Panasztörvény  közérdekű bejelentésekre vonatkozó szabályait kell alkalmazni.

 

Budapest, 2023. július 19.

 

MORGAN Hitel és Faktor Zrt.

 

 

Elérhetőség

MORGAN Hitel és Faktor Zrt.

info@mhf.hu

1084 Budapest, Bérkocsis utca 12-14.

adószám: 11873202-2-42

+36 (1) 301 03 76
+36 (1) 301 03 77
+36 (1) 373 0747
Fax: +36 (1) 444 9748

Keresés

___________________________________________________________

A fogyasztónak nyújtott hitelről szóló 2009. évi CLXII. törvény 18. § (4) alapján tájékoztatjuk Ügyfeleinket – a referencia-kamatlábhoz kötött hitelkamattal érintett szerződések esetében -  a referencia-kamatláb (3 havi BUBOR) 2023. december 27. napján:

9,99 %

___________________________________________________________

 

 

Felügyeleti szervünk

 

Hasznos oldalak

 

 

 

© 2013 Minden jog fenntartva.

MORGAN Hitel és Faktor Zrt.