ÜGYFLTÁJÉKOZTATÓ

MORGAN HITEL ÉS FAKTOR Zrt. fizetést könnyítő konstrukciói fizetési nehézségekkel küzdő ügyfelek részére, kölcsönszerződések esetén

 

Érvényes: 2022. szeptember 1-jétől

 

Tisztelt Ügyfelünk!

A pénzügyi, gazdasági környezet valamint az Ön (adós, adóstárs) vagyoni, jövedelmi helyzetének változásából adódóan még a megfontolt hitelfelvételnél is előfordulhat, hogy anyagi nehézséget jelent a törlesztés.  Ilyen esetben fontos, hogy - a hiteltörlesztéssel kapcsolatos fizetési probléma eredményes kezelése érdekében - a lehető leghamarabb bejelentse a fizetési problémát és azok igazolását, ugyanis csak ebben az esetben van lehetőség arra, hogy a MORGAN HITEL ÉS FAKTOR Zrt. (továbbiakban: Társaság) a fizetési konstrukciók eszköztárából és a jogszabályok által létrehozott lehetőségek közül a mindkét fél számára leginkább megfelelő, személyre szabott fizetéskönnyítő megoldást dolgozza ki.

Társaságunk felelősen eljáró hitelezőként bizalommal és segítőkészséggel fordul valamennyi fizetési nehézséggel rendelkező, a fizetési probléma rendezésében együttműködő ügyfeléhez, mivel a célunk az, hogy amennyiben ügyfeleinknek törlesztési nehézségei adódnak, úgy olyan áthidaló konstrukciókat tegyünk számukra elérhetővé, amely segítséget jelent ügyfeleink fizetőképességének helyreállításához, és amellyel elkerülhetővé válhat a kölcsönszerződés felmondása, a végrehajtási eljárás megindítása. Ha a tartozások rendezésére nem kerül sor, az a kamatteher folyamatos növekedését vonja maga után – mivel a tartozás összegére a teljesítés napjáig Társaságunk a szerződésben meghatározott késedelmi kamatot számít fel illetve az végső soron a szerződés felmondásához vezethet. A szerződés felmondásával a szerződésből eredő követelés egy összegben esedékessé válik.

A megoldás kulcsa az Ön együttműködése, valamint hogy teljes körű és pontos információkat adjon a pénzügyi helyzetéről. Ezen felül elengedhetetlen, hogy a fizetést könnyítő megoldások alkalmazási ideje alatt folyamatosan elérhető legyen, illetve a részére engedélyezett teljesítési megállapodásban foglaltakat maradéktalanul betartsa.

Fizetési nehézség esetén szóban, telefonon keresztül, kollégáinkkal folytatott beszélgetés során lehetősége van egyeztetni a választható megoldásokról és a beadandó kérelemről. Kollégáink készséggel állnak rendelkezésére és segítik megtalálni az Önnek legmegfelelőbb megoldást. Írásbeli kérelmét személyesen a Társaság 1084 Budapest, Bérkocsis utca 12-14. fszt. szám alatt található székhelyén vagy az info@mhf.hu email címre való megküldésével nyújthatja be.

Azon Ügyfeleink számára, akik a vagyoni, jövedelmi viszonyaik miatt a fizetési kötelezettségeiknek átmenetileg nem képesek szerződésszerűen eleget tenni, az alábbi fizetéskönnyítési lehetőségekkel, és ezek igénylésével kapcsolatos hasznos információkkal szolgálunk:

  1. Futamidő hosszabbítás

Ezen áthidaló megoldás esetén a jelenleg fennálló tartozás megfizetését hosszabb időtartam alatt kell teljesíteni, azaz lecsökken az Ön által fizetendő havi törlesztőrészlet összege. Ez egyúttal azt is jelenti, hogy az eredetileg tervezettnél hosszabb ideig fogja fizetni a hitel törlesztőrészleteit, és így a megnövekedett kamatteher miatt összességében többet fizet vissza, mint az eredeti futamidővel. Futamidő-hosszabbítás abban az esetben vehető igénybe, ha a hitel még nem került felmondásra. A hitel futamideje alatt több alkalommal is igényelhető, azonban a hitel futamideje a hosszabbítást követően sem haladhatja meg a meghatározott maximális futamidőt. A kamat mértéke a hosszabbítás során nem változik. Maximális mértéke - a kölcsön eredeti folyósításától számított -személyi és autózálog hitel esetén 96 hónap, jelzáloghitel esetén 240 hónap.

  1. Késedelmes követelés tőkésítése

Amennyiben Ön fizetőképes, megállapodás esetén a Társaság a még nem esedékes tartozását a már lejárt késedelmes összeggel megnövelheti. Ennek az lesz a következménye, hogy a havi törlesztőrészletei megnőnek, de nem szükséges a késedelmes összeget egyben azonnal befizetnie.

  1. Új hitellel kiváltás

A hitelkiváltás lehetőséget biztosít az Ön számára, hogy más, Önnek megfelelőbb konstrukciójú kölcsönszerződéssel váltsa ki Társaságunknál fennálló tartozását. Ha a hitelkiváltási kérelme jóváhagyásra kerül, a korábbi tartozás a jóváhagyott új hitelből kerül kiegyenlítésre. Régi ügylete így megszűnik, és az új hitelügylet kölcsönszerződésben foglalt feltételeinek megfelelően kell fizetési kötelezettségét teljesítenie.

A MORGAN FAKTOR ÉS HITEL Zrt. az egyes áthidaló módszerek részletes feltételeiről az Ön pénzügyi helyzetétől, fizetési készségétől függően dönt. Fontos tudni, hogy ezen lehetőségek igénybevételének előfeltétele, hogy az ügyfél jövedelmi és vagyoni helyzete felmérésre kerüljön. A felmérés célja annak biztosítása, hogy az ügyfél pénzügyi teherviselő képességének ismertében születhessen megfelelő döntés az adott helyzetben alkalmazható megoldásról. Az ügyfél fizetőképességének vizsgálatához Társaságunk – az ügyfél hozzájárulása esetén – az alábbi dokumentumok rendelkezésre bocsátását kér(het)i:

  • az Ön személyi okmányai, melyek érvényességükről kérjük, gondoskodjon;
  • kitöltött és aláírt igénybejelentő dokumentum eredeti példánya;
  • jövedelmet igazoló dokumentumok másolata (bankszámlakivonat, munkáltatói igazolás, nyugdíjszelvény stb.);
  • kiadásokat igazoló dokumentumok másolata (csekkek, végrehajtási eljárásban született okiratok stb.);

A fentieken felül további dokumentumokat, nyilatkozatokat is bekérhetünk Öntől az átütemezés jellegétől függően – ezekről részletes tájékoztatást kap majd személyes ügyintézőjétől a folyamat megfelelő szakaszában.

Ezen felül szeretnénk jelezni, hogy a 35/2018. (XI. 13.) MNB rendelet értelmében Társaságunk köteles a havi minimálbért meghaladó, több mint 90 napot elérő folyamatos fizetési késedelem esetén a futamidő-hosszabbítás és a fizetéskönnyítés tényét illetve az Ön adatait továbbítani a Központi Hitelinformációs Rendszer (KHR) adatbázisba, mely az összes magyarországi hitelintézet számára hozzáférhető. A fizetési nehézség miatt átstrukturált hitelek kockázati besorolása magasabb, így az átstrukturálás ténye negatívan befolyásolhatja az Ön esetleges későbbi hitelfelvételét. A KHR státusz természetesen nem végleges, az átstrukturált hitel rendben történő fizetésével a negatív besorolás is megváltozik. Ennek általános szabályairól a Magyar Nemzeti Bank oldalán és a központi hitelinformációs rendszerről szóló 2011. évi CXXII. törvényben tájékozódhat. Hiteladatainak a KHR felé történő átadásáról az átadást követő 5 munkanapon belül írásban tájékoztatjuk Önt.

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a tájékoztatás nem teljeskörű. A jelen tájékoztatóban foglaltak nem jelentenek semmilyen kötelezettségvállalást Társaságunk részéről.

További részletes, személyre szóló tájékoztatásért, vagy ha élni szeretne fenti fizetéskönnyítési lehetőségeink valamelyikével, az alábbiak szerint állunk rendelkezésére:

  • Igényét jelezheti igénybejelentő nyomtatvány kitöltésével, melyet eljuttathat hozzánk e-mailben (info@mhf.hu), postai úton vagy személyesen (1084 Budapest, Bérkocsis utca 12-14 fszt.).
  • telefonos ügyfélszolgálatunkat hétfőtől szerdáig 08:00-18:00, csütörtökön 08:00 és 20:00, pénteken 08:00 és 12:00 óra között a +36 (1) 301 03 76; +36 (1) 301 03 77 telefonszámok valamelyikén.

Az igény beérkezését követően az Ön által a nyomtatványon megjelölt telefonszámon szakértő munkatársunk haladéktalanul felveszi Önnel a kapcsolatot.

A fizetési nehézségek megoldásának részleteiről illetve a hitelszerződés felmondásának következményeiről bővebb információ olvasható a Magyar Nemzeti Bank vonatkozó Pénzügyi Navigátor füzeteiben.

 

Elérhetőség

MORGAN Hitel és Faktor Zrt.

info@mhf.hu

1084 Budapest, Bérkocsis utca 12-14.

adószám: 11873202-2-42

+36 (1) 301 03 76
+36 (1) 301 03 77
+36 (1) 373 0747
Fax: +36 (1) 444 9748

Keresés

___________________________________________________________

A fogyasztónak nyújtott hitelről szóló 2009. évi CLXII. törvény 18. § (4) alapján tájékoztatjuk Ügyfeleinket – a referencia-kamatlábhoz kötött hitelkamattal érintett szerződések esetében -  a referencia-kamatláb (3 havi BUBOR) 2023. december 27. napján:

9,99 %

___________________________________________________________

 

 

Felügyeleti szervünk

 

Hasznos oldalak

 

 

 

© 2013 Minden jog fenntartva.

MORGAN Hitel és Faktor Zrt.