A bíróságon kívüli adósságrendezéssel összefüggő információk

A Morgan Hitel és Faktor Zrt. a természetes személyek adósságrendezéséről szóló 2015. évi CV. törvény és annak végrehajtására vonatkozó rendeletek alapján az alábbi általános tájékoztatást nyújtja az Adósságrendezéssel érintett ügyfelei, továbbá adóstárs/ak és egyéb kötelezettek részére:

 

Általános tájékoztató:

https://csodvedelem.gov.hu/informaciok

 

Természetes személyek adósságrendezése - MNB tájékoztató:

https://www.mnb.hu/letoltes/1-termeszetes-szemelyek-adossagrendezese-tajekoztato-2015-08-05-2.pdf

 

MNB sorvezető a magáncsőd eljárás kezdeményezéséhez:

https://www.mnb.hu/letoltes/3-magancsod-sorvezeto-08-05.pdf

 

Családi Csődvédelmi Szolgálat:

https://csodvedelem.gov.hu/informaciok

 

Letölthető dokumentumok/formanyomtatványok:

https://csodvedelem.gov.hu/nyomtatvanyok

 

2015. évi CV. törvény

 

A bíróságon kívüli adósságrendezési ügyekre kijelölt ügyfélszolgálat elérhetősége:

Morgan Hitel és Faktor Zrt.

1084 Budapest, Bérkocsis utca -14.

Telefon: 06 1 301-0376, 06 1 301-0377

Fax: 06 1 444-9748

E-mail: info@mhf.hu

 

Ügyfélszolgálat

 

Panaszkezelési szabályzat

 

A bíróságon kívüli adósságrendezési eljárásban a hitelezők bejelentkezésével összefüggő tudnivalók  a 2015. évi CV. törvény 25. § (4) alapján:

A  (3)  bekezdésben foglaltakkal egyidejűleg a  Családi Csődvédelmi Szolgálat a  honlapján hirdetményt tesz közzé a  bíróságon kívüli adósságrendezés kezdeményezéséről. A  hirdetmény tartalmazza a  bíróságon kívüli adósságrendezési kezdeményezés benyújtásának tényét, időpontját, az  adós, adóstárs nevét, természetes személyazonosító adatait, lakcímadatait, a  főhitelező nevét, elérhetőségét és felhívást arra, hogy a  hitelezők 15  napon belül jelentsék be igényeiket az  adósnak, adóstársnak és a  főhitelezőnek. A  hitelezőknek szóló felhívásban szerepeltetni kell, hogy a  hitelező az  igénybejelentésében jelölje meg a  kötelezettet (kötelezetteket), a követelés jogalapját, tőkeösszegét és járulékait, és nyilatkozzon arról, hogy a követelés érvényesítése érdekében kezdeményezett-e fizetési meghagyásos eljárást, végrehajtást, zálogtárgy bíróságon kívüli értékesítését, óvadékkal biztosított követelés esetén az  óvadék tárgyából történő kielégítés és az  azt követő elszámolás megtörtént-e. A hitelezőnek nyilatkoznia kell arról is, hogy van-e tudomása a végrehajtás korlátozása vagy megszüntetése iránti eljárásról.

 

Elérhetőség

MORGAN Hitel és Faktor Zrt.

info@mhf.hu

1084 Budapest, Bérkocsis utca 12-14.

adószám: 11873202-2-42

+36 (1) 301 03 76
+36 (1) 301 03 77
+36 (1) 373 0747
Fax: +36 (1) 444 9748

Keresés

___________________________________________________________

A fogyasztónak nyújtott hitelről szóló 2009. évi CLXII. törvény 18. § (4) alapján tájékoztatjuk Ügyfeleinket – a referencia-kamatlábhoz kötött hitelkamattal érintett szerződések esetében -  a referencia-kamatláb (3 havi BUBOR) 2023. december 27. napján:

9,99 %

___________________________________________________________

 

 

Felügyeleti szervünk

 

Hasznos oldalak

 

 

 

© 2013 Minden jog fenntartva.

MORGAN Hitel és Faktor Zrt.