Rólunk

A MORGAN Hitel és Faktor Zrt. (korábbi nevén MORGAN Lízingház Zrt.) 1998. december 11-én alakult Miskolcon. A társaság 2011-2012-ben teljes szervezeti átalakuláson ment át, a régi menedzsmentet új szakemberek váltották fel, megváltozott a tulajdonosi kör, a székhely, a társaság tevékenysége folyamatosan bővül.

A MORGAN Hitel és Faktor Zrt. a PSZÁF 1281/1999 számú, 1999. június 07-én kiadott határozata alapján az 1996. évi CXII. törvény („Hpt”) 6. § (1) bekezdése a) pontja szerinti pénzügyi vállalkozás.

A társaság fő tevékenysége a Hpt. 3.§(1) bekezdésének b) pont szerinti pénzügyi szolgáltatási tevékenység („hitel és pénzkölcsön nyújtása”) és a c) pont szerinti pénzügyi lízing. 

A MORGAN Hitel és Faktor Zrt. vezetését háromtagú igazgatóság látja el.

A MORGAN Hitel és Faktor Zrt. székhelye: 1084 Budapest, Bérkocsis utca 12-14.

A társaság filozófiája egyesíti a következetes és hatékony piaci magatartást az ügyfélközpontú termékstruktúra kialakításával. Minden körülmények között törekszünk a magas szintű ügyfélkiszolgálásra, munkánk minőségének állandó javítására, olyan magasan kvalifikált, elhivatott, a pénzpiac különböző területein gyakorlatot szerzett munkatársak felvételére, akik naponta gondoskodnak a színvonalas, mindenre kiterjedő, az ügyfelek érdekeit messzemenően szem előtt tartó munkavégzésről.

Szorosan együttműködünk a Magyar Nemzeti Bank Pénzügyi Felügyeletével, ajánlásait magunkra nézve kötelezőnek ismerjük el. Csatlakoztunk a 2010. január 1. napján hatályba lépett, a lakosság részére hitelt nyújtó pénzügyi szervezetek ügyfelekkel szembeni tisztességes magatartásáról szóló Magatartási Kódexhez.

A hozzánk fordulók -pontos adatszolgáltatás, és pozitív elbírálás esetén- a kérelem benyújtását követően már 72 órán belül hozzájuthatnak az igényelt hitelhez.

Lehetőséget biztosítunk az éven belüli, néhány hónapos konstrukciók igénybevételére is.

Feladatunknak tekintjük elnyerni, és megtartani ügyfeleink bizalmát, kialakítva ezzel egy hosszú távú, mindkét fél számára kiszámítható, bizalommal teli kapcsolatot.

Elérhetőség

MORGAN Hitel és Faktor Zrt.

info@mhf.hu

1084 Budapest, Bérkocsis utca 12-14.

adószám: 11873202-2-42

+36 (1) 301 03 76
+36 (1) 301 03 77
+36 (1) 373 0747
Fax: +36 (1) 444 9748

Keresés

___________________________________________________________

A fogyasztónak nyújtott hitelről szóló 2009. évi CLXII. törvény 18. § (4) alapján tájékoztatjuk Ügyfeleinket – a referencia-kamatlábhoz kötött hitelkamattal érintett szerződések esetében -  a referencia-kamatláb (3 havi BUBOR) 2023. december 27. napján:

9,99 %

___________________________________________________________

 

 

Felügyeleti szervünk

 

Hasznos oldalak

 

 

 

© 2013 Minden jog fenntartva.

MORGAN Hitel és Faktor Zrt.